Boomerang ethische gedragscode

 

Wij geloven bij Boomerang dat integriteit de basis vormt van succesvol zakendoen. We zijn er trots op dat we niet alleen streven naar zakelijk succes, maar dit ook op een ethische manier doen. Wij gaan hierbij uit van eerlijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid in al onze zakelijke activiteiten.

Deze gedragscode is niet alleen een document; het is onze leidraad voor het creëren van een bedrijfscultuur gebaseerd op ethische normen die verder gaan dan alleen naleving van de strikte letter van de wet. Wij zijn van mening dat wij op deze manier kunnen uitblinken en de hoogste mate van vertrouwen op kunnen bouwen bij onze klanten, partners en medewerkers.

Onze ethische gedragscode biedt heldere richtlijnen en verwachtingen voor iedereen die betrokken is bij Boomerang. De gedragscode geldt dus niet alleen voor onze leden en franchisenemers maar ook voor het management, medewerkers, leveranciers en partners. 

Gelet op het bovenstaande nemen wij de volgende afspraken in acht: 

Wij behandelen elkaar integer
Wanneer we zeggen dat we iets doen dan doen we dat ook.
Waar nodig gaan we vertrouwelijk om met informatie en kennis van de bedrijven van medeleden. We respecteren elkaars grenzen.

Onze inzet en handelswijze is professioneel
We blijven bijdragen aan zowel onze individuele als de groepsontwikkeling.
Bij eventuele uitdaging met de leden van het Collectief nemen we initiatief om deze op te lossen. We voldoen aan de eisen en de voorwaarden die gesteld zijn aan ons beroep.

Wij zijn zorgzaam
We luisteren naar elkaar.
We stellen ons positief op richting de gasten en leden van Boomerang.
We zijn bereid om elkaar te ondersteunen en te helpen.